За Нас

СПОНД ЕООД - СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОЖАРООХРАНИТЕЛНА И НАДЗОРНА ДЕЙНОСТ

СПОНД ЕООД – Благоевград е търговско дружество от водещи фирми с дългогодишен опит в осъществяването на комплексна противопожарна защита.

 
Дейностите на дружеството обхващат целия процес на пожарозащита. 
 
Проучване на противопожарното състояние на обекти 
 
Консултации при прилагането на действащите експлоатационни и строителни противопожарни нормативи 
 
Проектиране пожарозащита на конструкции, сгради, съоръжения и инсталации, на пожароизвестителни и аварийни инсталации 
 
Противопожарно обследване на обекти на територията на цялата страна 
 
Предлагане и провеждане на мерки за отстраняване причините за пожари 
 
Създаване на организация по пожарна и аварийна безопасност 
 
Провеждане на инструктажи и обучения 
 
Изготвяне на пожаротехнически експертизи 
 
Юридическа консултация по всички въпроси, касаещи ПАБ 
 
Представителство пред органите на НСПБЗН от името на възложителя 
 
Информационно обслужване по въпроси, касаещи ПАБ 
 
Абонаментна подръжка на пожарогасители, на пожароизвестителни, пожарогасителни и аварийни инсталации, пожароустойчиви врати, противопожарни и димни клапи, огнезащитни състави и др. 
 
Доставки на противопожарно оборудване, защитно облекло, индувидуални средства за защита, знаци, табели, противопожарни врати, противопожарни и димни клапи, огнезащитни състави и др. 
 
Изпълнение на пожарогасителни, пожароизвестителни, аварийни и евакуационни системи и инсталации, системи за видеонаблюдение, достъп и контрол и др. 
 
Сервиз и изпитания на противопожарни уреди, съоръжения и инсталации 
 
Съгласуване на изделия, съоръжения, инсталации, и др. с органите НСПБЗН